Ana Sayfa Coğrafi Konum

Coğrafi Konum

Yunanistan’ın dokuz coğrafi bölgesinden biri olan Batı Trakya, doğuda Meriç Nehri ile Türkiye’den, batıda Mesta-Karasu Nehri ile Makedonya’dan ayrılmıştır. Kuzeyde Rodop dağları ile Bulgaristan’dan ayrılmakta, güneyde Ege Denizi ile çevrili bulunmaktadır.
Balkan Yarımadasının bir parçasını oluşturan Trakya; Karadeniz, Marmara Denizi ve Balkan-Rodop sıradağları arasında kalan arazi parçasının adıdır. Trakya, Doğu ve Batı Trakya olmak üzere iki kısma ayrılır. Doğu Trakya, bugünkü Türkiye’nin Avrupa kıtasındaki arazisini teşkil etmektedir. Bunun dışındaki kısmı ise Batı Trakya olup 1913’te kurulan “Batı Trakya Hükümet-i Müstakilesi” sınırları esas alındığında, bir kısmı Yunanistan’ın, diğer bir kısmı da Bulgaristan’ın sınırları içinde kalmaktadır. 1923 Lozan Antlaşması’yla sınırları yeniden çizilen Batı Trakya ise bugün tamamen Yunanistan’ın idaresinde bulunan bölgedir. Batı Trakya, Doğu Trakya ile Batı Rumeli’yi birleştiren bir köprü olarak kabul edildiğinden, Avrupa devletlerinin politikalarında önemli bir yer tutmuştur. Batı Trakya, 8.578 km2 olup, İskeçe (Ksanthi), Gümülcine (Komotini), Dedeağaç (Aleksandropolis) olmak üzere üç ayrı vilayetten oluşmaktadır.

Yoruma Kapalı!