Ana Sayfa Kültürel Yaşam

Kültürel Yaşam

Batı Trakya, Türkiye sınırları dışında kalmasına rağmen, birçok noktada Türkiye ile benzer özelliklere sahiptir. Yakın bir geçmişe kadar nüfusun çoğunluğunu Müslüman Türklerin oluşturması ve bölgenin Lozan’a kadar Türk idaresinde bulunması, Batı Trakya’nın Müslüman Türk kimliğinin devam etmesinde önemli rol oynamaktadır.

Bölgede yaşayan Türk azınlık Türkçe konuşmaktadır. Bunun yanında özellikle ikinci ve üçüncü nesil, azınlık okullarında Türkçe ile Yunanca’nın birlikte okutulmasından dolayı Yunanca da bilmektedir. Batı Trakya’da yaşayan Pomak nüfus ise hem Pomakça hem de Türkçe konuşmaktadır. Pomak ailelerde yaşlıların Pomakça konuşmasına rağmen, gençler arasında Türkçe konuşma ve Türkçe’yi yaygınlaştırma konusunda bir çaba dikkat çekmektedir. Pomaklar, Türkçe konuşmayı, Müslüman kimliğinin bir yansıması olarak kabul etmektedirler.

Yoruma Kapalı!